06

Data Analyst till anrika Bilprovningen!

  • AB Bilprovningen
  • Stockholm
  • Heltid
  • 20 oktober 2019

I den här rollen får du möjlighet att arbeta i ett spännande företag som arbetar för en god sak genom att de medverkar till att minska miljöpåverkan från fordonstrafiken samt att minska antalet skadade och döda i trafiken. Bilprovning är på en intressant resa där du kommer att få en nyckelroll att optimera hantering och analys av data i en allt mer digitaliserad marknad. Genom ditt arbete kommer kommunikation vässas, erbjudanden riktas rätt samt organisationen ges möjlighet att ta välgrundade beslut.

OM BILPROVNINGEN

Bilprovningen är Sveriges ledande företag inom fordonsbesiktning med 100 stationer från Karuesuando till Skurup och 550 medarbetare. Bilprovningen är ett ackrediterat och opartiskt besiktningsorgan som utför fordonskontroller. Bilprovningen arbetar för att öka trafiksäkerheten, förbättra driftsekonomin och minska miljöbelastning för alla typer av fordon som framförs på det allmänna vägnätet i Sverige. Företagets målsättning är att bidra på ett långsiktigt hållbart sätt till det svenska samhället. Under 2018 genomförde företaget knappt 2 miljoner besiktningar och omsatte 647 MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten.

OM ROLLEN

I rollen som Data Analyst hos Bilprovningen kommer du att förse såväl Marknadschefen som resten av organisationen med relevanta analyser och kunskap som underlag för beslut. Du kommer att ingå i ett analysteam på två personer där ditt särskilda ansvar blir att strukturera och kvalitetssäkra kundbaserna och analysplattformen samt arbeta med att ta in olika typer av källdata beroende på vilket analysbehov som finns för tillfället.

Med din kollega i analysteamet ansvarar du för både kundbas- och omvärldsanalyser, med särskilt fokus på marknadens utveckling, prognoser och konkurrentanalyser. Du kommer också att arbeta med segmenteringar och målgruppsurval för marknadsbearbetning och kampanjer. Analysuppdragen initieras ibland av uppdragsgivare runt om i organisationen, men du förväntas också att på eget initiativ identifiera och förädla information och insikter till ledningen.

Rollen är bred med mycket eget ansvar, frihet och flexibilitet. Det finns mycket potential att växa i rollen samt utrymme att utveckla arbetssätt, metodik och modeller.  

DIN BAKGRUND

För att bli framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du har några års erfarenhet av analytiskt arbete samt en relevant högskoleutbildning. Du har kunskap och erfarenhet av att bygga upp databaser, finna de bästa sätten att koppla ihop datakällor, strukturera upp data samt fördela mellan system. Du har erfarenhet av databashantering i verktyg som Cognos, SPSS, Google Analytics, Microsoft CRM, SQL, Alteryx, R och Tableau. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vidare kunskap och erfarenheter:

-Erfarenhet av databasprogrammering (SQL). 
-God vana av att kvalitetssäkra data samt bygga rapporter och kuber från olika analyser.
-Erfarenhet av såväl statistisk analys som andra typer av analysmetoder, inklusive omvärlds- och konkurrentbevakning, målgruppsurval samt segmenteringar.
-Erfarenhet av att arbeta på uppdrag av olika beställare i en organisation samt planera och prioritera inkommande uppdrag. 

VARFÖR BILPROVNINGEN?

Hos Bilprovningen kommer du in i en spännande och framgångsrik tid för bolaget. Du får en ansvarsfull och flexibel roll där du är med och formar bolagets framtid genom att spetsa marknadsföring samt utveckla mötesplatser med kunder, både digitalt och fysiskt. Bilprovningen är ett av Sveriges starkaste varumärken och en trygg arbetsgivare med gott renommé.

ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar Bilprovningen med Skills & Talent. För mer information om rollen kontakta Rekryteringskonsult Eric Öholm tel. 0735-079993, eric@skillsandtalent.se eller Alexander Nistad tel.0733-307821, alexander@skillsandtalent.se


SÖK JOBBET